3D-scanning

Reverse Engineering

Reverse engineering innebär vi återskapar ett objekts geometriska form medhjälp av en 3D-scanner till en användbar 3D-modell. Denna modell går sedan att använda för att t.ex. tillverka nya detaljer eller anpassa andra produkter till den scannade detaljens form.

Kvalitetskontroll

Vi kan hjälpa både stora som små organisationer med kvalitetskontroll och optisk 3D-scanning för att öka deras konkurrenskraft. 3D-scanning kan vara ett effektivt sätt att t.ex. kontrollera hur väl en tillverkad produkt avviker från ritningsunderlaget eller aå kanske man vill skapa en digital backup av ett pressverktyg?

Kontakt för 3D-scanning

Förfrågningar kring 3D-scanning riktas bäst till vår expert, Daniel Sjölund på mailen 3d@ovinge.se

Vår utrustning håller hög klass

Einscan HX använder sig av strukturerat ljus och projicerar med hjälp av blå laser ett rutnät på objektet. Denna lösning förbättrar effektiviteten och pålitligheten av resultatet, samt gör scannern mer anpassningsbar för olika material. Scannern är mindre känslig för omgivande ljusförhållanden och presterar bättre för reflektiva och mörka ytor, såsom en metallic-lackad bilkaross. Den höga noggrannheten möter många industriella behov av mätning och reverse engineering. Den höga hastigheten och noggrannheten gör det möjligt att på enbart några minuter scanna ett stort urval objekt för reverse engineering, massanpassning eller produktutveckling.