Elektromatik
Power Generation

Produktutveckling

Projektbeskrivning

Löpande utveckling och anpassning av
reservkraftslösningar och dieselgeneratorer

Bakgrund

Elektromatik Power Generation AB är beläget i Örnsköldsvik där försäljning, konstruktion, produktion, provning och eftermarknad är samlade.

Utmaningen

Vissa produkter är av standardutförande men många projekt är kundanpassade vilket gör att de tekniska lösningarna varierar från projekt till projekt.

Vår roll

Ovinge har fått möjlighet att tillsammans med Elektromatiks personal utveckla och ta fram kundspecifika lösningar.