Marell Boats

Produktutveckling och produktion

Projektbeskrivning

Helhetsansvar för utveckling av högprestandabåtar

Bakgrund

Marell är ett relativt ungt men ändå etablerat företag som tillverkar högprestandabåtar för kommersiella och privata marknaden. Marell-teamet har framgångsrikt introducerat prisbelönta interceptorer på världsmarknaden med målet att stödja brottsbekämpande och andra operatörer med höghastighetsprestanda, säkra arbetsförhållanden, flexibla plattformar och låga totala ägandekostnader (TCO) med sin nya och innovativa fartygsdesign och ingenjörsfilosofi.

Utmaningen

Utvecklingsprocessen i Marell kännetecknas av att nå snabba men genomtänkta beslut. Eftersom det är stora och relativt kostsamma projekt gäller det att göra rätt innan båten existerar i verkligheten och bygga smart. För att kunna möta kundernas höga krav under stor tidspress så krävs det att man utnyttjar alla möjligheter som den senaste tekniken har att erbjuda.

Vår roll

Ovinge ansvarar för hela utvecklingsarbetet och tillhandahåller den senaste tekniken för att lyfta Marell och skapa förutsättningar att lyckas på världsmarknaden. Här tar vi ett större helhetsansvar och hjälper till med allt från konstruktion, design, hydrostatiska beräkningar, CFD-simulering, visualisering och prototyptillverkning.

Play Video
Play Video