Sanmina-Sci AB

Produktutveckling och verifiering

Projektbeskrivning

Löpande utveckling och verifiering av medicinsk utrustning

Bakgrund

Med över 25 års erfarenhet av att tillverka och designa färdiga produkter, erbjuder anläggningen i Örnsköldsvik, kompletta lösningar för medicinska, industriella och multimediaprodukter.

Utmaningen

Design, Test och verifiering av medicinsk utrustning innan den når slutkund.

Vår roll

Ovinge har tillhandahållit ingenjörskompetens inom design, mjukvara och elektronik.

Play Video